Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC422
Název záměru: Arnoštov - mosty ev. č. 1652-1 a 1652-2
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPrachaticeKřišťanovKřišťanov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.05.2009 10:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 37010 České Budějov
IČ oznamovatele: 70971641
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.04.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bílek Ondřej RNDr.
Dotčené ptačí oblasti: Boletice
Dotčené EVL: Šumava
Text oznámení záměru: JHC422_oznameni.pdf (3158 kB) - 20.04.2009 08:14:49
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: JHC422_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (1370 kB) - 20.04.2009 08:15:04
Informace o oznámení: JHC422_infOznam.doc (115 kB) - 19.05.2009 09:38:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.05.2009
Závěry zjišťovacího řízení: JHC422_zjistovaci.doc (147 kB) - 19.05.2009 09:30:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: