Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC585
Název záměru: Bioplynová stanice v areálu farmy Písečné
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceHorní StropniceHorní Stropnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.06.2012 13:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FARMA PÍSEČNÉ spol. s r.o., Písečné 147, 37872 Písečné
IČ oznamovatele: 25152114
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 31.05.2012
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHC585_oznameni.zip (9954 kB) - 10.05.2012 10:37:52
Informace o oznámení: JHC585_infOznam.pdf (170 kB) - 10.05.2012 10:37:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.06.2012
Závěry zjišťovacího řízení: JHC585_zjistovaci.pdf (190 kB) - 08.06.2012 12:55:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC585_infZjistovaci.pdf (116 kB) - 08.06.2012 12:55:31
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: