Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC594
Název záměru: Bytový dům na p. č. 1389, 1390, 1391, 1392 a 1393 k. ú. České Budějovice 2 - parkovací stání
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceČeské BudějoviceČeské Budějovice 2
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.08.2012 12:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Rezidence U kapličky s.r.o., Studentská 1655/1b, 370 05 České Budějovice
IČ oznamovatele: 28135393
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.07.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 01.08.2012
Zpracovatel oznámení: Pešková Hana Ing.
Text oznámení záměru: JHC594_oznameni.pdf (1093 kB) - 13.07.2012 05:54:55
Informace o oznámení: JHC594_infOznam.pdf (416 kB) - 13.07.2012 05:54:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.08.2012
Závěry zjišťovacího řízení: JHC594_zjistovaci.pdf (582 kB) - 10.08.2012 11:29:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC594_infZjistovaci.pdf (411 kB) - 10.08.2012 11:29:40
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: