Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC816
Název záměru: Rozšíření sil. III/1226 na kategorii S 7,5 včetně parkoviště-Opařany
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborOpařanyOlší u Opařan
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.04.2017 14:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EFAFLEX - CZ s.r.o., Olší 55, 391 61 Opařany
IČ oznamovatele: 63271371
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 28.03.2017
Zpracovatel oznámení: Mužík Radomír Mgr.
Text oznámení záměru: JHC816_oznameni.zip (7501 kB) - 06.03.2017 14:16:58
Informace o oznámení: JHC816_infOznam.pdf (69 kB) - 07.03.2017 14:13:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.04.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHC816_zjistovaci.pdf (78 kB) - 24.04.2017 14:04:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýTáborMěstský úřad Tábor
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: