Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC821
Název záměru: Západní obchvat Ledenic, silnice II/157
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceLedeniceLedenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.01.2020 12:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ oznamovatele: 70890650
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 01.06.2017
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHC821_oznameni.pdf (34119 kB) - 12.05.2017 07:08:41
Informace o oznámení: JHC821_infOznam.pdf (1621 kB) - 12.05.2017 07:08:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.07.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHC821_zjistovaci.zip (1510 kB) - 03.07.2017 10:09:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mynář Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.08.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 14.09.2019
Text dokumentace: JHC821_dokumentace.zip (68105 kB) - 05.09.2019 12:38:15
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHC821_infDokumentace.pdf (172 kB) - 15.08.2019 14:55:38
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHC821_posudek.pdf (948 kB) - 08.01.2020 12:36:52
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2019
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC821_zaveryStan.pdf (289 kB) - 20.12.2019 12:46:10
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceMagistrát města České Budějovice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: