Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC871
Název záměru: Trolejová trať propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/46
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceČeské BudějoviceČeské Budějovice 3
Jihočeský krajČeské BudějoviceČeské BudějoviceČeské Budějovice 4
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.09.2018 13:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice
IČO oznamovatele: 25166115
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.08.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 19.09.2018
Zpracovatel oznámení: Mužík Radomír Mgr.
Text oznámení záměru: JHC871_oznameni.zip (12388 kB) - 20.08.2018 14:12:22
Informace o oznámení: JHC871_infOznam.pdf (368 kB) - 20.08.2018 14:10:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.09.2018
Datum nabytí právní moci: 25.10.2018
Závěry zjišťovacího řízení: JHC871_zjistovaci.pdf (551 kB) - 24.09.2018 13:40:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceMagistrát města České Budějovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: