Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1061
Název záměru: Bioplynová stanice Vanovice; okres Blansko
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoVanoviceVanovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.10.2013 13:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGROSPOL, agrární družstvo, Knínice u Boskovic 106, 679 34 Knínice u Boskovic
IČ oznamovatele: 49447564
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 17.04.2013
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: JHM1061_oznameni.zip (39878 kB) - 28.03.2013 11:46:35
Informace o oznámení: JHM1061_infOznam.pdf (351 kB) - 28.03.2013 11:42:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.04.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1061_zjistovaci.zip (5890 kB) - 23.04.2013 11:17:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1061_infZjistovaci.pdf (477 kB) - 23.04.2013 11:17:54
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
11.06.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 11.07.2013
Text dokumentace: JHM1061_dokumentace.zip (26771 kB) - 11.06.2013 09:31:17
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM1061_infDokumentace.pdf (404 kB) - 11.06.2013 09:32:10
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Charouzek Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 15.09.2013
Text posudku: JHM1061_posudek.pdf (2593 kB) - 16.08.2013 09:00:02
Informace o posudku: JHM1061_infPosudek.pdf (356 kB) - 16.08.2013 09:00:02
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
30.08.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM1061_inf1VP.pdf (306 kB) - 30.08.2013 09:51:08
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM1061_zapis1VP.pdf (1007 kB) - 03.10.2013 09:11:51
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.10.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM1061_zaveryStan.pdf (625 kB) - 10.10.2013 13:49:56
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: