Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1076
Název záměru: CTPark Modřice - změna užívání haly MO14 (Flexi Space)
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovModřiceModřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.08.2013 10:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CTP Invest, spol. s r.o., P.O.BOX 50, 627 00 Brno
IČ oznamovatele: 26166453
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.07.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 07.08.2013
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: JHM1076_oznameni.pdf (3889 kB) - 18.07.2013 14:03:23
Informace o oznámení: JHM1076_infOznam.doc (52 kB) - 18.07.2013 13:54:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.08.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1076_zjistovaci.zip (1055 kB) - 16.08.2013 10:39:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1076_infZjistovaci.pdf (465 kB) - 16.08.2013 10:39:29
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: