Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1130
Název záměru: Autoservis a zpevněné plochy Cars Trade M&M, s.r.o. v obci Dyje
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoDyjeDyje
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.05.2014 15:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Cars Trade M&M, Kopečná 940/14, Staré Brno, 602 00 Brno
IČO oznamovatele: 26244250
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.04.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 29.04.2014
Zpracovatel oznámení: Achrerová Hybšová Zdeňka Mgr.
Text oznámení záměru: JHM1130_oznameni.pdf (2555 kB) - 09.04.2014 16:40:11
Informace o oznámení: JHM1130_infOznam.doc (58 kB) - 09.04.2014 16:40:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1130_zjistovaci.pdf (343 kB) - 07.05.2014 15:08:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: