Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1181
Název záměru: Farma chovu prasat středisko Dolenice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoDoleniceDolenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.08.2015 13:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Jiřice u Miroslavi
IČ oznamovatele: 00142701
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 10.11.2014
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: JHM1181_oznameni.zip (17732 kB) - 21.10.2014 09:20:27
Informace o oznámení: JHM1181_infOznam.doc (53 kB) - 21.10.2014 09:20:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.11.2014
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1181_zjistovaci.doc (66 kB) - 20.11.2014 10:33:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 11.06.2015
Text posudku: JHM1181_posudek.pdf (13617 kB) - 12.05.2015 13:55:45
Informace o posudku: JHM1181_infPosudek.doc (51 kB) - 12.05.2015 13:53:17
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
20.05.2015
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM1181_inf1VP.doc (47 kB) - 20.05.2015 14:16:57
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM1181_zapis1VP.pdf (984 kB) - 12.06.2015 10:05:35
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
20.08.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM1181_zaveryStan.doc (143 kB) - 20.08.2015 13:02:40
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: