Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1192
Název záměru: Zpevněné plochy parkoviště před terminálem ODLET - Letiště Brno - Tuřany
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoTuřany
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.01.2015 14:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LETIŠTĚ BRNO a.s., Letiště Brno - Tuřany 904/1, 627 00 Brno
IČO oznamovatele: 26237920
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 08.01.2015
Zpracovatel oznámení: Jurnečková Romana Mgr.
Text oznámení záměru: JHM1192_oznameni.pdf (9914 kB) - 12.12.2014 10:13:49
Informace o oznámení: JHM1192_infOznam.doc (57 kB) - 19.12.2014 13:22:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.01.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1192_zjistovaci.zip (4289 kB) - 27.01.2015 14:56:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1192_infZjistovaci.doc (89 kB) - 27.01.2015 14:56:12
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: