Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1309
Název záměru: Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – 1. etapa
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoBohunice
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoStarý Lískovec
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.08.2016 11:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: METROPROJEKT Praha a.s., Náměstí I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha
IČ oznamovatele: 45271895
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 25.07.2016
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Text oznámení záměru: JHM1309_oznameni.zip (27222 kB) - 04.07.2016 13:57:27
Informace o oznámení: JHM1309_infOznam.doc (58 kB) - 04.07.2016 13:57:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.08.2016
Datum nabytí právní moci: 20.09.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1309_zjistovaci.pdf (770 kB) - 19.08.2016 11:37:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýBrno-městoÚřad městské části Brno-Bohunice
JihomoravskýBrno-městoÚřad městské části Brno-Starý Lískovec
OlomouckýOlomoucDrážní úřad - pracoviště Olomouc
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: