Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1330
Název záměru: Farma pro chov brojlerů Šumice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovŠumiceŠumice
Poznámka: Záměr byl v souladu s § 6 odst. 5) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí předložen ve formě dokumentace zpracované dle přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.02.2017 11:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SUŠÁRNA POHOŘELICE s. r. o.
IČ oznamovatele: 48908002
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
29.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 31.10.2016
Text dokumentace: JHM1330_dokumentace.zip (20806 kB) - 27.09.2016 12:14:55
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM1330_infDokumentace.pdf (365 kB) - 27.09.2016 12:14:55
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 12.01.2017
Text posudku: JHM1330_posudek.pdf (1860 kB) - 12.12.2016 10:52:44
Informace o posudku: JHM1330_infPosudek.pdf (444 kB) - 12.12.2016 10:54:51
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
09.02.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM1330_zaveryStan.pdf (424 kB) - 09.02.2017 11:51:56
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: