Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1438
Název záměru: „Hustopeče – Křížový kopec, inženýrské sítě“, k. ú. Hustopeče, okr. Břeclav
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/108
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavHustopečeHustopeče u Brna
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.07.2018 10:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obnova Realit s.r.o., se sídlem Bořetice 417, 691 08 Bořetice
IČO oznamovatele: 02257271
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.03.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 16.04.2018
Zpracovatel oznámení: Jurnečková Romana Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM1438_oznameni.pdf (191 kB) - 15.03.2018 15:16:07
Informace o oznámení: JHM1438_infOznam.pdf (11358 kB) - 15.03.2018 15:16:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.05.2018
Datum nabytí právní moci: 26.06.2018
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1438_zjistovaci.pdf (764 kB) - 28.05.2018 16:27:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1438_infZjistovaci.pdf (764 kB) - 04.07.2018 10:35:38
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: