Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1498
Název záměru: D1 Rozšíření odpočívky Troubsko
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Zařazení: II/109
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovTroubskoTroubsko
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.01.2020 09:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČO oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.11.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 27.12.2019
Zpracovatel oznámení: Obrdlík Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1498_oznameni.zip (29812 kB) - 26.11.2019 11:01:04
Informace o oznámení: JHM1498_infOznam.pdf (186 kB) - 26.11.2019 11:07:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.01.2020
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1498_zjistovaci.pdf (342 kB) - 31.01.2020 09:20:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1498_infZjistovaci.pdf (147 kB) - 31.01.2020 09:20:29
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Oznamovatel záměru - Ředitelství silnic a dálnic ČR - je na základě plné moci ze dne 19.11.2019 zastoupený společností Ekopontis, s.r.o., sídlem Cejl 511/43, 602 00 Brno.