Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM180
Název záměru: Větrné elektrárny Rousínov
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajVyškovRousínovRousínov u Vyškova
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.04.2007 09:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ELDACO s.r.o., Olšany 212, 683 01 Rousínov
IČ oznamovatele: 63476860
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM180_oznameni.pdf (2162 kB) - 07.07.2005 10:12:36
Informace o oznámení: JHM180_infOznam.doc (51 kB) - 07.07.2005 10:12:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM180_zjistovaci.doc (3095 kB) - 09.08.2005 08:47:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Cetl Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM180_dokumentace.pdf (2995 kB) - 04.09.2006 15:33:42
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM180_infDokumentace.doc (47 kB) - 04.09.2006 15:33:42
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM180_posudek.pdf (200 kB) - 02.02.2007 14:42:27
Informace o posudku: JHM180_infPosudek.doc (49 kB) - 02.02.2007 14:42:27
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM180_inf1VP.doc (48 kB) - 09.02.2007 09:12:38
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM180_zapis1VP.doc (95 kB) - 15.03.2007 14:16:27
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM180_zaveryStan.doc (93 kB) - 11.04.2007 08:25:51
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýVyškovMěstský úřad Rousínov
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: