Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM719
Název záměru: 3 VE v k.ú. Pavlice a 5 VE v k.ú. Vranovská Ves
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoPavlicePavlice
Jihomoravský krajZnojmoVranovská VesVranovská Ves
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.12.2009 12:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ráj dřeva s.r.o., Pavlice 34, 671 56 Grešlové Mýto
IČ oznamovatele: 26921260
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kalous Jaroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM719_dokumentace.pdf (6103 kB) - 16.03.2009 08:56:41
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM719_infDokumentace.doc (53 kB) - 16.03.2009 15:24:43
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
25.06.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM719_posudek.pdf (284 kB) - 25.06.2009 09:31:23
Informace o posudku: JHM719_infPosudek.doc (56 kB) - 25.06.2009 09:31:23
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
02.07.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM719_inf1VP.doc (52 kB) - 02.07.2009 09:59:16
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM719_zapis1VP.doc (123 kB) - 30.07.2009 08:37:04
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
11.12.2009
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM719_zaveryStan.doc (212 kB) - 11.12.2009 12:30:06
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Souhlasné stanovisko k realizaci 3 VE v k.ú. Pavlice a nesouhlasné stanovisko k realizaci 5 VE v k.ú. Vranovská Ves