Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM834
Název záměru: Výkrm 268 000 ks kuřat Kučerov
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajVyškovKučerovKučerov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.02.2011 14:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ROSTĚNICE, a.s., Rostěnice 49, 682 01 Vyškov
IČ oznamovatele: 63481821
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.05.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Marťan Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM834_oznameni.pdf (3319 kB) - 18.05.2010 07:30:15
Informace o oznámení: JHM834_infOznam.pdf (118 kB) - 18.05.2010 07:28:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.06.2010
Závěry zjišťovacího řízení: JHM834_zjistovaci.pdf (117 kB) - 22.06.2010 10:00:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Marťan Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
02.08.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM834_dokumentace.pdf (3325 kB) - 02.08.2010 13:18:36
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM834_infDokumentace.doc (59 kB) - 02.08.2010 13:18:36
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Paciorková Jarmila Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
11.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM834_posudek.pdf (751 kB) - 11.11.2010 13:51:47
Informace o posudku: JHM834_infPosudek.pdf (104 kB) - 11.11.2010 13:51:47
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
29.11.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM834_inf1VP.pdf (113 kB) - 29.11.2010 10:25:12
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM834_zapis1VP.doc (127 kB) - 06.01.2011 09:34:07
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
23.02.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM834_zaveryStan.doc (151 kB) - 23.02.2011 14:53:42
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: