Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM839
Název záměru: Sportovní centrum SPORTHILL
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoŽebětín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.08.2010 09:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ARCHIX s.r.o., se sídlem Zábrdovická 16a, 615 00 Brno
IČ oznamovatele: 27689271
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: JHM839_oznameni.pdf (1960 kB) - 11.06.2010 07:44:00
Informace o oznámení: JHM839_infOznam.doc (60 kB) - 11.06.2010 07:44:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.08.2010
Závěry zjišťovacího řízení: JHM839_zjistovaci.pdf (140 kB) - 04.08.2010 08:13:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: