Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK460
Název záměru: Obchodní centrum Ostrov
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryOstrovOstrov nad Ohří
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.02.2013 08:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kalahari a.s., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4
IČO oznamovatele: 27883604
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 20.02.2013
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: KVK460_oznameni.zip (4382 kB) - 23.01.2013 09:33:39
Informace o oznámení: KVK460_infOznam.doc (52 kB) - 31.01.2013 11:18:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.02.2013
Závěry zjišťovacího řízení: KVK460_zjistovaci.zip (2347 kB) - 22.02.2013 08:51:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK460_infZjistovaci.doc (47 kB) - 22.02.2013 08:50:12
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: