Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK534
Název záměru: Středisko obchodu a služeb, Karlovy Vary - Hory I
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryHoryHory u Jenišova
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.05.2021 16:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ERINACEA, a.s.
IČ oznamovatele: 28216750
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.07.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 08.08.2018
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: KVK534_oznameni.zip (26659 kB) - 30.07.2018 12:36:16
Informace o oznámení: KVK534_infOznam.docx (47 kB) - 09.07.2018 13:35:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: KVK534_zjistovaci.zip (340 kB) - 23.08.2018 09:28:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK534_infZjistovaci.zip (8162 kB) - 24.09.2018 13:42:23
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KarlovarskýKarlovy VaryKrajský úřad Karlovarského kraje
KarlovarskýKarlovy VaryMagistrát města Karlovy Vary
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vraný Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
31.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 02.10.2020
Text dokumentace: KVK534_dokumentace.zip (20064 kB) - 04.06.2019 08:45:23
Text přepracované/doplněné dokumentace: KVK534_prepracovana.zip (43702 kB) - 31.08.2020 12:22:47
Informace o dokumentaci: KVK534_infDokumentace.pdf (195 kB) - 25.09.2020 15:16:21
Vrácení dokumentace: KVK534_vraceni.pdf (160 kB) - 31.07.2019 15:31:19
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: KVK534_posudek.pdf (1885 kB) - 11.05.2021 16:54:08
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
05.03.2021
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
KVK534_inf1VP.zip (981 kB) - 18.03.2021 12:23:06
Zápis z 1. veřejného projednání: KVK534_zapis1VP.pdf (177 kB) - 26.03.2021 11:25:29
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
11.05.2021
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: KVK534_zaveryStan.pdf (243 kB) - 11.05.2021 16:53:18
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: