Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK038
Název záměru: Nová primární drtírna a skládky kameniva – štěrkovna Košťálov
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajSemilyKošťálovKošťálov
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.12.2004 17:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TARMAC SEVEROKÁMEN a.s., Liberec
IČ oznamovatele: 46710981
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: LBK038_oznameni.doc (2219 kB) - 01.09.2003 14:09:06
Informace o oznámení: LBK038_infOznam.doc (28 kB) - 01.09.2003 14:09:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: LBK038_zjistovaci.doc (55 kB) - 02.10.2003 13:00:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Martinovský Václav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: LBK038_dokumentace.doc (1107 kB) - 28.06.2004 10:17:22
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: LBK038_infDokumentace.rtf (64 kB) - 28.06.2004 10:17:22
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: LBK038_posudek.doc (1560 kB) - 20.10.2004 11:08:28
Informace o posudku: LBK038_infPosudek.rtf (28 kB) - 20.10.2004 11:08:28
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
LBK038_inf1VP.rtf (28 kB) - 20.10.2004 11:10:05
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: LBK038_zaveryStan.rtf (116 kB) - 13.12.2004 17:11:21
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: