Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK105
Název záměru: Areál letního koupaliště a sportovní areál
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecFrýdlantFrýdlant
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.08.2006 15:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Frýdlant, T. G. Masaryka 37, Frýdlant
IČ oznamovatele: 00262781
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: LBK105_oznameni.doc (61154 kB) - 12.08.2005 10:26:36
Informace o oznámení: LBK105_infOznam.rtf (27 kB) - 12.08.2005 10:26:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: LBK105_zjistovaci.rtf (76 kB) - 19.09.2005 14:58:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Martinovský Václav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: LBK105_dokumentace.doc (7980 kB) - 15.03.2006 11:05:56
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: LBK105_infDokumentace.rtf (25 kB) - 15.03.2006 11:12:23
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Škára Jiří Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: LBK105_posudek.doc (1454 kB) - 13.06.2006 13:17:52
Informace o posudku: LBK105_infPosudek.rtf (29 kB) - 13.06.2006 13:17:53
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
LBK105_inf1VP.rtf (29 kB) - 13.06.2006 13:20:14
Zápis z 1. veřejného projednání: LBK105_zapis1VP.doc (57 kB) - 30.06.2006 08:04:12
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: LBK105_zaveryStan.rtf (124 kB) - 15.08.2006 14:03:19
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
LibereckýLiberecMěstský úřad Frýdlant
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: