Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK365
Název záměru: Větrná stanice Dětřichov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecDětřichovDětřichov u Frýdlantu
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.03.2011 13:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ProWind s.r.o.
IČ oznamovatele: 27336119
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.06.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bauer Pavel Mgr.
Text oznámení záměru: LBK365_oznameni.zip (32848 kB) - 09.06.2009 07:42:23
Informace o oznámení: LBK365_infOznam.rtf (307 kB) - 10.06.2009 07:33:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.07.2009
Závěry zjišťovacího řízení: LBK365_zjistovaci.doc (112 kB) - 08.07.2009 13:55:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bauer Pavel Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
11.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: LBK365_dokumentace.zip (33360 kB) - 11.06.2010 06:46:59
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: LBK365_infDokumentace.doc (56 kB) - 11.06.2010 06:46:59
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.08.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: LBK365_posudek.pdf (394 kB) - 16.08.2010 06:50:41
Informace o posudku: LBK365_infPosudek.doc (56 kB) - 16.08.2010 06:50:41
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
23.08.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
LBK365_inf1VP.doc (54 kB) - 23.08.2010 08:54:10
Zápis z 1. veřejného projednání: LBK365_zapis1VP.doc (1124 kB) - 21.09.2010 07:22:47
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
21.03.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: LBK365_zaveryStan.pdf (1341 kB) - 21.03.2011 13:55:18
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: