Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK443
Název záměru: VGP Park Liberec, hala 7
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecLiberecRůžodol I
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Oznamovatel: VGP CZ II, a.s., Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce
IČO oznamovatele: 28713311
Datum a čas posledních úprav: 18.07.2011 08:17
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.06.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ryšlavý Zbyněk RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: LBK443_oznameni.pdf (1695 kB) - 16.06.2011 10:54:45
Informace o oznámení: LBK443_infOznam.rtf (927 kB) - 16.06.2011 10:54:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.06.2011
Závěry zjišťovacího řízení: LBK443_zjistovaci.rtf (1042 kB) - 18.07.2011 07:16:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
LibereckýLiberecMagistrát města Liberce
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: