Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK560
Název záměru: Rozšíření parkoviště pro osobní automobily na pozemku 528/1, k. ú. Rochlice u Liberce
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecLiberecRochlice u Liberce
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.06.2014 14:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o., Kubelíkova 604/73, 460 06 Liberec VI-Rochlice
IČO oznamovatele: 26195348
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 02.06.2014
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: LBK560_oznameni.zip (14299 kB) - 13.05.2014 10:42:01
Informace o oznámení: LBK560_infOznam.pdf (122 kB) - 13.05.2014 10:42:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.06.2014
Závěry zjišťovacího řízení: LBK560_zjistovaci.pdf (210 kB) - 12.06.2014 14:37:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení: LBK560_infZjistovaci.doc (65 kB) - 12.06.2014 14:37:27
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: