Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1049
Název záměru: Větrná elektrárna Zátor
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálZátorZátor
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.04.2009 09:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RenoProjekt, s. r. o., Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice; původně VENTUREAL s. r. o., Vídeňská 121, 619 00 Brno
IČ oznamovatele: 26881047
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.03.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: MSK1049_oznameni.pdf (2573 kB) - 20.03.2008 09:36:10
Informace o oznámení: MSK1049_infOznam.doc (125 kB) - 20.03.2008 09:36:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1049_zjistovaci.rtf (319 kB) - 29.04.2008 06:23:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
05.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK1049_dokumentace.pdf (828 kB) - 11.09.2008 13:20:31
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK1049_infDokumentace.rtf (284 kB) - 11.09.2008 13:20:31
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bauer Pavel Mgr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK1049_posudek.pdf (369 kB) - 20.01.2009 13:30:09
Informace o posudku: MSK1049_infPosudek.doc (88 kB) - 20.01.2009 13:30:09
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
18.02.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK1049_inf1VP.doc (91 kB) - 18.02.2009 09:48:37
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK1049_zapis1VP.doc (45 kB) - 09.03.2009 13:20:57
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK1049_zaveryStan.doc (342 kB) - 21.04.2009 08:10:37
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Prodloužena platnost stanoviska do 23.3.2016