Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1098
Název záměru: Bioplynová stanice 840 kW, Loděnice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaHolasoviceLoděnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.03.2009 10:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo "Hraničář", Loděnice 50, 747 74 Holasovice
IČ oznamovatele: 00148512
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK1098_oznameni.pdf (642 kB) - 04.06.2008 06:46:49
Informace o oznámení: MSK1098_infOznam.rtf (280 kB) - 04.06.2008 06:46:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.07.2008
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1098_zjistovaci.rtf (354 kB) - 04.07.2008 08:47:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
10.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK1098_dokumentace.pdf (1303 kB) - 09.09.2008 11:19:27
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK1098_infDokumentace.rtf (283 kB) - 09.09.2008 11:19:27
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Filipová Lenka RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
23.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK1098_posudek.pdf (532 kB) - 22.12.2008 10:48:27
Informace o posudku: MSK1098_infPosudek.rtf (281 kB) - 22.12.2008 10:48:28
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
13.01.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK1098_inf1VP.rtf (294 kB) - 12.01.2009 10:33:03
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK1098_zapis1VP.doc (56 kB) - 03.02.2009 07:51:08
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MSK1098_zaveryStan.rtf (401 kB) - 13.03.2009 10:26:41
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: