Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1168
Název záměru: Systém čištění odpadních vod sportovního areálu HEIpark v Tošovicích
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/1.9;II/10.6;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajNový JičínOdryTošovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.11.2009 14:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hein & spol. – keramické závody, spol. s r.o., Tošovice 1,
IČO oznamovatele: 25838857
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Obal Libor Ing.
Text oznámení záměru: MSK1168_oznameni.pdf (201 kB) - 03.10.2008 11:42:13
Informace o oznámení: MSK1168_infOznam.rtf (282 kB) - 03.10.2008 11:42:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.11.2008
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1168_zjistovaci.rtf (337 kB) - 14.11.2008 10:20:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obal Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.04.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK1168_dokumentace.pdf (465 kB) - 16.04.2009 09:35:56
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK1168_infDokumentace.doc (88 kB) - 16.04.2009 09:35:56
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tylčer Jiří Ing.,CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK1168_posudek.doc (537 kB) - 14.08.2009 10:30:39
Informace o posudku: MSK1168_infPosudek.doc (88 kB) - 14.08.2009 10:30:39
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK1168_zaveryStan.doc (285 kB) - 05.11.2009 14:27:21
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: