Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1169
Název záměru: Čerpací stanice, výtlačný řad DN150 z Husího potoka, akumulační nádrž a zasněžování sportovního areálu HEIpark v Tošovicích
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/1.3;II/1.7;II/1.8;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajNový JičínOdryTošovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.11.2009 14:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hein & spol. – keramické závody, spol. s r.o., Tošovice 1, 742 35 Odry
IČO oznamovatele: 25838857
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Obal Libor Ing.
Text oznámení záměru: MSK1169_oznameni.pdf (193 kB) - 03.10.2008 11:34:11
Informace o oznámení: MSK1169_infOznam.rtf (281 kB) - 03.10.2008 11:34:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.11.2008
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1169_zjistovaci.rtf (370 kB) - 14.11.2008 10:52:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obal Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.04.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK1169_dokumentace.pdf (465 kB) - 16.04.2009 09:37:13
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK1169_infDokumentace.doc (88 kB) - 16.04.2009 09:37:13
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tylčer Jiří Ing.,CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK1169_posudek.doc (537 kB) - 14.08.2009 10:29:26
Informace o posudku: MSK1169_infPosudek.doc (88 kB) - 14.08.2009 10:29:26
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK1169_zaveryStan.doc (285 kB) - 05.11.2009 14:29:00
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: