Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1228
Název záměru: Žst. Frýdek-Místek, mimoúrovňové křížení v km 111,192 trati Ostrava hl.n. uhelné nádraží - Valašské Meziříčí
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekFrýdek-MístekFrýdek
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekStaré MěstoStaré Město u Frýdku-Místku
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.01.2011 08:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vítková Michaela Ing.
Text oznámení záměru: MSK1228_oznameni.pdf (1063 kB) - 30.01.2009 08:59:32
Informace o oznámení: MSK1228_infOznam.rtf (273 kB) - 30.01.2009 08:59:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1228_zjistovaci.rtf (347 kB) - 12.03.2009 10:04:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Beneš Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
23.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK1228_dokumentace.zip (28197 kB) - 26.10.2010 07:50:30
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK1228_infDokumentace.pdf (209 kB) - 23.03.2010 07:57:41
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Postbiegl Stanislav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
26.10.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK1228_posudek.zip (15899 kB) - 26.10.2010 07:40:06
Informace o posudku: MSK1228_infPosudek.pdf (306 kB) - 26.10.2010 07:52:01
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK1228_inf1VP.pdf (150 kB) - 16.11.2010 08:02:31
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
21.01.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MSK1228_zaveryStan.zip (1215 kB) - 21.01.2011 08:05:48
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: