Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1318
Název záměru: Silnice II/450 Rudná pod Pradědem - Hvězda, rekonstrukce komunikace km 6,36 - 12,63
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálRudná pod PradědemStará Rudná
Moravskoslezský krajBruntálSvětlá HoraPodlesí pod Pradědem
Moravskoslezský krajBruntálSvětlá HoraSvětlá ve Slezsku
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.01.2011 09:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa silnic MSK, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava
IČ oznamovatele: 00095711
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.09.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: MSK1318_oznameni.zip (14224 kB) - 18.09.2009 06:49:40
Informace o oznámení: MSK1318_infOznam.rtf (297 kB) - 18.09.2009 06:49:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1318_zjistovaci.rtf (350 kB) - 27.10.2009 09:16:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
22.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK1318_dokumentace.zip (15961 kB) - 22.06.2010 10:07:05
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK1318_infDokumentace.pdf (203 kB) - 22.06.2010 10:07:05
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
24.09.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK1318_posudek.zip (3242 kB) - 24.09.2010 06:58:24
Informace o posudku: MSK1318_infPosudek.pdf (209 kB) - 27.09.2010 06:52:43
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
13.10.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK1318_inf1VP.pdf (125 kB) - 13.10.2010 06:56:21
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK1318_zapis1VP.doc (66 kB) - 26.10.2010 11:38:20
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MSK1318_zaveryStan.zip (1365 kB) - 12.01.2011 09:25:55
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: