Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1393
Název záměru: Multimodální Cargo Ostrava Mošnov
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/4.3;II/10.4;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajNový JičínMošnovMošnov
Moravskoslezský krajNový JičínSedlniceSedlnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Oznamovatel: Multimodální Cargo MOŠNOV s.r.o., Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2
IČO oznamovatele: 28935438
Datum a čas posledních úprav: 18.06.2018 12:48
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Obal Libor Ing.
Text oznámení záměru: MSK1393_oznameni.zip (14078 kB) - 15.03.2010 07:26:15
Informace o oznámení: MSK1393_infOznam.pdf (215 kB) - 15.03.2010 07:26:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1393_zjistovaci.zip (1683 kB) - 27.04.2010 06:12:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obal Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.02.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK1393_dokumentace.zip (100009 kB) - 16.02.2011 07:55:35
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK1393_infDokumentace.pdf (215 kB) - 16.02.2011 07:48:39
Text vyhodnocení na Naturu 2000: MSK1393_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (10875 kB) - 16.02.2011 07:48:43
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Losík Jan Mgr., Ph.D
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
10.05.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK1393_posudek.zip (2323 kB) - 10.05.2011 08:02:49
Informace o posudku: MSK1393_infPosudek.pdf (277 kB) - 10.05.2011 08:02:49
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: MSK1393_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (133 kB) - 10.05.2011 08:02:49
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
29.06.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK1393_zaveryStan.zip (1427 kB) - 29.06.2011 08:06:12
Prodloužení stanoviska: MSK1393_prodlouzeniStan.zip (581 kB) - 18.06.2018 12:48:34
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: