Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1461
Název záměru: Bioplynová stanice Bolatice
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: MSK1461_duvodyUkonceni.zip (133 kB) - 18.01.2012 13:31:22
Zařazení: II/3.1;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaDolní BenešovDolní Benešov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.01.2012 13:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BPS Bolatice s.r.o., Růžová 950/15, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 24670316
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.08.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Obal Libor Ing.
Text oznámení záměru: MSK1461_oznameni.zip (34007 kB) - 10.08.2010 09:57:40
Informace o oznámení: MSK1461_infOznam.rtf (284 kB) - 10.08.2010 09:42:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.08.2010
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1461_zjistovaci.zip (467 kB) - 09.09.2010 09:32:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obal Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
19.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK1461_dokumentace.zip (77821 kB) - 29.07.2011 09:42:10
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK1461_infDokumentace.rtf (285 kB) - 18.11.2010 11:56:38
Vrácení dokumentace: MSK1461_vraceni.pdf (544 kB) - 04.04.2011 08:55:48
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
01.08.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK1461_posudek.pdf (2283 kB) - 29.07.2011 09:31:52
Informace o posudku: MSK1461_infPosudek.rtf (285 kB) - 02.08.2011 07:08:21
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
23.08.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK1461_inf1VP.pdf (112 kB) - 24.08.2011 15:07:08
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK1461_zapis1VP.pdf (96 kB) - 05.10.2011 07:21:25
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Doplněná dokumentace byla rozeslána s posudkem. Záměr byl stažen oznamovatelem po konání veřejného projednání před vydáním stanoviska.