Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1643
Název záměru: Revitalizace území po důlní činnosti v k. ú. Bruntál, lokalita Za Mlékárnou
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/9.1;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálBruntálBruntál-město
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.05.2016 12:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál
IČ oznamovatele: 00295892
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK1643_oznameni.zip (39456 kB) - 06.03.2012 14:37:40
Informace o oznámení: MSK1643_infOznam.rtf (283 kB) - 09.03.2012 10:33:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.04.2012
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1643_zjistovaci.zip (812 kB) - 17.04.2012 09:40:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.02.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 06.03.2014
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace: MSK1643_prepracovana.zip (53957 kB) - 28.01.2014 10:16:00
Informace o dokumentaci: MSK1643_infDokumentace.rtf (551 kB) - 04.02.2014 10:05:02
Vrácení dokumentace: MSK1643_vraceni.rtf (547 kB) - 04.02.2014 10:06:43
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tížková Věra RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 14.07.2014
Text posudku: MSK1643_posudek.pdf (3522 kB) - 13.06.2014 09:30:23
Informace o posudku: MSK1643_infPosudek.rtf (549 kB) - 13.06.2014 09:30:40
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK1643_inf1VP.pdf (327 kB) - 01.07.2014 09:48:56
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK1643_zapis1VP.pdf (426 kB) - 17.07.2014 12:27:03
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
19.08.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MSK1643_zaveryStan.zip (3678 kB) - 19.08.2014 08:57:15
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: