Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1721
Název záměru: Zvýšení využití odpadů z autovrakoviště VÍTKOVICE RECYCLING a. s.
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaVítkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.07.2018 10:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VÍTKOVICE RECYCLING a.s., Ruská 2927, Ostrava
IČ oznamovatele: 27781291
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 08.01.2013
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK1721_oznameni.zip (18028 kB) - 18.12.2012 07:37:46
Informace o oznámení: MSK1721_infOznam.pdf (230 kB) - 19.12.2012 07:39:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.02.2013
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1721_zjistovaci.zip (1404 kB) - 11.02.2013 09:47:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1721_infZjistovaci.pdf (110 kB) - 11.02.2013 09:47:16
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 14.03.2018
Text dokumentace: MSK1721_dokumentace.pdf (2989 kB) - 30.12.2013 08:09:06
Text přepracované/doplněné dokumentace: MSK1721_prepracovana.zip (26641 kB) - 09.02.2018 11:42:32
Přílohy k dokumentaci: rozptylová studie, hluková studie, aj.
MSK1721_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (25976 kB) - 27.12.2013 07:22:12
Informace o dokumentaci: MSK1721_infDokumentace.zip (524 kB) - 09.02.2018 12:50:34
Vrácení dokumentace: MSK1721_vraceni.pdf (88 kB) - 11.04.2014 09:06:34
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bury Daniela Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK1721_posudek.zip (41704 kB) - 31.05.2018 12:50:58
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
31.07.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MSK1721_zaveryStan.zip (1596 kB) - 31.07.2018 10:03:26
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: