Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1750
Název záměru: Nová Karolina - II. etapa
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.05.2013 09:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o., Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 27371344
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 04.04.2013
Zpracovatel oznámení: Tížková Věra RNDr.
Text oznámení záměru: MSK1750_oznameni.zip (26990 kB) - 15.03.2013 08:54:26
Informace o oznámení: MSK1750_infOznam.zip (126 kB) - 15.03.2013 08:54:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.05.2013
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1750_zjistovaci.pdf (1576 kB) - 15.05.2013 09:34:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1750_infZjistovaci.rtf (299 kB) - 15.05.2013 09:34:41
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: