Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1760
Název záměru: Větrné elektrárny Dívčí Hrad
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálDívčí HradSádek u Dívčího Hradu
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.03.2015 11:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RenoProjekt, s. r. o., Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice; původně OSTWIND CZ, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, Praha
IČ oznamovatele: 26881047
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 15.05.2013
Zpracovatel oznámení: Rimmel Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: MSK1760_oznameni.zip (46211 kB) - 23.04.2013 10:11:51
Informace o oznámení: MSK1760_infOznam.zip (125 kB) - 24.04.2013 08:58:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1760_zjistovaci.pdf (109 kB) - 22.08.2014 09:14:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rimmel Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
25.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 24.09.2014
Text dokumentace: MSK1760_dokumentace.pdf (3540 kB) - 20.08.2014 11:26:58
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Hluková studie
MSK1760_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (1715 kB) - 22.08.2014 09:18:08
Flicker efekt
MSK1760_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (458 kB) - 22.08.2014 09:19:07
Vliv na ptáky
MSK1760_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (265 kB) - 22.08.2014 09:21:09
Vliv na netopýry
MSK1760_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (633 kB) - 22.08.2014 09:21:42
Kumulace ptáci a netopýřy
MSK1760_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (755 kB) - 22.08.2014 09:22:16
Vliv na honitbu
MSK1760_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (10315 kB) - 22.08.2014 09:23:04
Krajinný ráz
MSK1760_prilohaDokumentaceDOC_7.zip (57999 kB) - 22.08.2014 09:28:08
Flicker efekt vč. příloh
MSK1760_prilohaDokumentaceDOC_8.zip (9907 kB) - 22.08.2014 09:29:22
Informace o dokumentaci: MSK1760_infDokumentace.zip (327 kB) - 22.08.2014 09:30:25
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
05.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 07.03.2015
Text posudku: MSK1760_posudek.pdf (3854 kB) - 05.02.2015 09:40:55
Informace o posudku: MSK1760_infPosudek.zip (468 kB) - 05.02.2015 09:40:55
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
20.02.2015
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK1760_inf1VP.docx (172 kB) - 19.02.2015 10:22:25
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK1760_zapis1VP.docx (26 kB) - 09.03.2015 16:34:28
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
31.03.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK1760_zaveryStan.zip (1438 kB) - 31.03.2015 11:45:40
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Záměr byl předložen na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, kde bylo provedeno zjišťovací řízení a v Informačním systému EIA byl veden pod kódem MSK1760. Následně byl záměr postoupen na Ministerstvo životního prostředí z důvodu možného negativního přeshraničního vlivu. Do vydání Závěru zjišťovacího řízení byl záměr veden pod kódem MZP420. Vzhledem k vyloučení možného vlivu na Polsko byl záměr ve fázi Dokumentace opět postoupen na Krajský úřad, který povede proces posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr bude veden pod původním kódem MSK1760.