Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1902
Název záměru: Podnikatelský areál ve Staříči
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekStaříčStaříč
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.03.2022 07:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EFESTO INVEST s.r.o., Pařížská 68/9, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 27880249
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 04.02.2015
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK1902_oznameni.zip (17999 kB) - 09.01.2015 13:51:52
Informace o oznámení: MSK1902_infOznam.pdf (162 kB) - 15.01.2015 07:43:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.02.2015
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1902_zjistovaci.zip (3152 kB) - 20.02.2015 07:34:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1902_infZjistovaci.pdf (80 kB) - 20.02.2015 07:34:31
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
22.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 21.08.2015
Text dokumentace: MSK1902_dokumentace.pdf (4677 kB) - 14.07.2015 12:23:06
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: přílohy dokumentace
MSK1902_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (68900 kB) - 14.07.2015 12:23:06
Informace o dokumentaci: MSK1902_infDokumentace.pdf (187 kB) - 22.07.2015 08:05:49
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
11.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 11.12.2015
Text posudku: MSK1902_posudek.zip (15521 kB) - 09.11.2015 10:19:11
Informace o posudku: MSK1902_infPosudek.pdf (160 kB) - 10.11.2015 11:02:03
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
04.12.2015
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK1902_inf1VP.pdf (94 kB) - 03.12.2015 17:53:50
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK1902_zapis1VP.pdf (190 kB) - 28.12.2015 11:39:36
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
27.01.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MSK1902_zaveryStan.zip (9145 kB) - 27.01.2016 15:13:40
Prodloužení stanoviska: MSK1902_prodlouzeniStan.pdf (359 kB) - 25.03.2022 07:59:52
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: