Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2058
Název záměru: Výroba energetické drcené směsi
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaHrabová
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.01.2019 10:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RPS Ostrava, a. s., Cihelní 1191/95, 702 00 Ostrava
IČ oznamovatele: 25371738
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 20.06.2017
Zpracovatel oznámení: Rimmel Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: MSK2058_oznameni.zip (3172 kB) - 30.05.2017 09:16:43
Informace o oznámení: MSK2058_infOznam.zip (522 kB) - 30.05.2017 09:16:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.07.2017
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2058_zjistovaci.zip (1817 kB) - 18.07.2017 12:03:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK2058_infZjistovaci.pdf (274 kB) - 18.07.2017 12:03:00
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
09.01.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 08.02.2018
Text dokumentace: MSK2058_dokumentace.zip (23771 kB) - 08.01.2018 17:37:45
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK2058_infDokumentace.zip (518 kB) - 08.01.2018 17:37:45
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hanslík Aleš Ing., Ph.D.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK2058_posudek.ZIP (8269 kB) - 02.05.2018 12:59:35
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
19.02.2018
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK2058_inf1VP.pdf (280 kB) - 16.02.2018 13:21:08
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK2058_zapis1VP.pdf (200 kB) - 08.03.2018 12:47:46
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.05.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK2058_zaveryStan.zip (2689 kB) - 14.01.2019 10:48:16
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: