Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2106
Název záměru: Prodejna pro dům a zahradu Karviná
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajKarvináKarvináStaré Město u Karviné
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.08.2018 07:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DEKINVEST Investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10
IČ oznamovatele: 24795020
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.07.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 15.08.2018
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: MSK2106_oznameni.pdf (7412 kB) - 10.07.2018 13:13:01
Informace o oznámení: MSK2106_infOznam.zip (516 kB) - 13.07.2018 08:29:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.08.2018
Datum nabytí právní moci: 21.09.2018
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2106_zjistovaci.zip (1550 kB) - 21.08.2018 07:52:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: