Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2109
Název záměru: Expanze výrobního závodu Beakaert Petrovice, s.r.o.
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/18;II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajKarvináPetrovice u KarvinéPetrovice u Karviné
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.09.2018 07:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BEKAERT Petrovice, s.r.o.
IČO oznamovatele: 25398075
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Jurnečková Romana Mgr.
Text oznámení záměru: MSK2109_oznameni.pdf (19604 kB) - 23.07.2018 12:39:32
Informace o oznámení: MSK2109_infOznam.pdf (546 kB) - 23.07.2018 16:18:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.09.2018
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2109_zjistovaci.pdf (648 kB) - 06.09.2018 07:34:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK2109_infZjistovaci.7z (1032 kB) - 06.09.2018 07:34:35
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: