Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2223
Název záměru: Prodejna pro dům a zahradu, ul. Hřbitovní, Nový Jičín
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajNový JičínNový JičínNový Jičín-Dolní Předměstí
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Oznamovatel: DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10
IČO oznamovatele: 75159708
Datum a čas posledních úprav: 28.05.2021 10:20
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.04.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 24.05.2021
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: MSK2223_oznameni.pdf (29860 kB) - 22.04.2021 11:31:29
Informace o oznámení: MSK2223_infOznam.pdf (288 kB) - 22.04.2021 11:31:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.05.2021
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2223_zjistovaci.pdf (8397 kB) - 28.05.2021 10:20:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: