Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK991
Název záměru: Parkovací objekt ELÁN Havířov - Město
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajKarvináHavířovHavířov-město
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.01.2009 07:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Rhenus Development s.r.o.
IČ oznamovatele: 63322005
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK991_oznameni.pdf (2395 kB) - 16.01.2008 09:45:55
Informace o oznámení: MSK991_infOznam.DOC (130 kB) - 16.01.2008 09:45:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK991_zjistovaci.DOC (163 kB) - 04.03.2008 09:27:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
10.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK991_dokumentace.pdf (3848 kB) - 10.06.2008 08:49:30
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK991_infDokumentace.rtf (274 kB) - 10.06.2008 08:49:30
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obal Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
09.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK991_posudek.pdf (441 kB) - 09.10.2008 07:42:38
Informace o posudku: MSK991_infPosudek.rtf (273 kB) - 09.10.2008 07:42:38
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK991_inf1VP.rtf (286 kB) - 05.11.2008 09:55:58
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK991_zapis1VP.doc (56 kB) - 25.11.2008 08:56:44
Zápis z 2. veřejného projednání: MSK991_zapis2VP.doc (38 kB) - 10.12.2008 10:08:48
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
13.01.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MSK991_zaveryStan.rtf (508 kB) - 13.01.2009 07:20:14
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: