Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP044
Název záměru: Dioxiny Spolana - odstranění staré ekologické zátěže
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkNeratoviceNeratovice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 07.03.2005 13:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SITA Bohemia, a.s., zástupce oznamovatele: BCD CZ, a.s.
IČ oznamovatele: 63079241
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Veverka Zdeněk Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP044_oznameni.doc (485 kB) - 18.08.2003 08:06:15
Informace o oznámení: MZP044_infOznam.doc (47 kB) - 18.08.2003 08:06:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP044_zjistovaci.zip (5823 kB) - 17.10.2003 13:10:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Veverka Zdeněk Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP044_dokumentace.pdf (974 kB) - 01.10.2004 12:37:24
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP044_infDokumentace.doc (52 kB) - 01.10.2004 12:37:24
Vrácení dokumentace: MZP044_vraceni.doc (71 kB) - 24.05.2004 12:49:52
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hammer Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP044_posudek.doc (770 kB) - 13.12.2004 14:27:57
Informace o posudku: MZP044_infPosudek.doc (852 kB) - 13.12.2004 14:28:00
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP044_inf1VP.doc (46 kB) - 27.12.2004 18:38:58
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP044_zapis1VP.doc (107 kB) - 07.03.2005 13:29:37
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP044_zaveryStan.doc (346 kB) - 07.03.2005 13:30:53
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: