Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP079
Název záměru: Oprava a rekonstrukce skládky Pozďátky
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčSlavičkyPozďátky
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 05.02.2007 12:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Logika s.r.o., Vězeňská 5/116, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 27076474
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Staněk Ivo RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP079_oznameni.pdf (6549 kB) - 15.06.2005 13:37:36
Informace o oznámení: MZP079_infOznam.doc (52 kB) - 15.06.2005 13:37:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP079_zjistovaci.doc (1955 kB) - 03.08.2005 08:09:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Staněk Ivo RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP079_dokumentace.zip (9060 kB) - 11.05.2006 08:53:39
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP079_infDokumentace.doc (51 kB) - 11.05.2006 08:46:53
Vrácení dokumentace: MZP079_vraceni.doc (333 kB) - 27.01.2006 11:20:12
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hammer Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP079_posudek.doc (1194 kB) - 11.10.2006 07:06:46
Informace o posudku: MZP079_infPosudek.doc (49 kB) - 11.10.2006 07:06:46
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP079_inf1VP.doc (47 kB) - 25.10.2006 13:25:55
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP079_zapis1VP.doc (906 kB) - 05.02.2007 12:24:04
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP079_zaveryStan.doc (2065 kB) - 05.02.2007 12:24:41
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: