Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP179
Název záměru: Lyžařský areál Lesní Hřeben - Pomezní Boudy
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovMalá ÚpaHorní Malá Úpa
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 27.11.2007 10:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MEGA PLUS s.r.o., Janské Lázně č.p. 265, 542 25 Janské Lázně
IČO oznamovatele: 64793281
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Veselý Jiří RNDr.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP179_oznameni.pdf (2242 kB) - 13.09.2007 08:39:30
Informace o oznámení: MZP179_infOznam.pdf (132 kB) - 14.09.2007 09:41:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.11.2007
Závěry zjišťovacího řízení: MZP179_zjistovaci.pdf (1273 kB) - 27.11.2007 10:23:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KrálovéhradeckýTrutnovObecní úřad Horní Maršov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Záměr převzalo Ministerstvo životního prostředí od Orgánu výkonu státní správy Hradec Hrálové, kde byl veden jako OV6127.