Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP186
Název záměru: Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceRybitvíRybitví
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 16.09.2016 13:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
IČ oznamovatele: 49356089
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP186_zjistovaci.pdf (4167 kB) - 23.10.2007 09:48:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hyžík Jaroslav prof., Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP186_dokumentace.zip (90532 kB) - 19.01.2009 14:38:02
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP186_infDokumentace.zip (444 kB) - 19.01.2009 14:38:03
Vrácení dokumentace: MZP186_vraceni.zip (1718 kB) - 15.09.2008 09:37:54
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.10.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP186_posudek.pdf (9018 kB) - 12.10.2009 09:42:06
Informace o posudku: MZP186_infPosudek.pdf (159 kB) - 12.10.2009 09:42:06
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
25.11.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP186_inf1VP.pdf (103 kB) - 18.11.2009 18:20:20
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP186_zapis1VP.pdf (56 kB) - 08.12.2009 16:34:53
Informace o místě a času konání
2. veřejného projednání:
MZP186_inf2VP.zip (290 kB) - 08.12.2009 18:13:04
Zápis z 2. veřejného projednání: MZP186_zapis2VP.zip (830 kB) - 23.12.2009 14:55:36
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.02.2010
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP186_zaveryStan.pdf (396 kB) - 16.09.2016 13:07:59
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Původně byl příslušným úřadem Pardubický krajský úřad - kód PAK280