Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP219
Název záměru: Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně – I. etapa
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBubeneč
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBřevnov
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaDejvice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHolešovice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHradčany
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaLiboc
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaNebušice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaPřední Kopanina
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaRuzyně
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaStřešovice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaVeleslavín
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaVokovice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Oznamovatel: SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město
IČO oznamovatele: 70994234
Datum a čas posledních úprav: 27.06.2016 08:58
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: MZP219_oznameni.zip (85638 kB) - 30.05.2008 12:15:45
Informace o oznámení: MZP219_infOznam.PDF (154 kB) - 30.05.2008 12:15:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.07.2008
Závěry zjišťovacího řízení: MZP219_zjistovaci.PDF (67 kB) - 21.07.2008 09:03:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ludvík Vladimír RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP219_posudek.pdf (4021 kB) - 30.09.2008 14:14:08
Informace o posudku: MZP219_infPosudek.pdf (1391 kB) - 30.09.2008 14:14:09
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP219_inf1VP.PDF (127 kB) - 23.10.2008 16:01:42
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP219_zapis1VP.PDF (205 kB) - 06.01.2009 14:13:08
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.02.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP219_zaveryStan.zip (721 kB) - 27.06.2016 08:58:15
Prodloužení stanoviska: MZP219_prodlouzeniStan.zip (285 kB) - 27.06.2016 08:56:41
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Platnost stanoviska byla prodloužena vyjádřením MŽP, OPVIP ze dne 9.6.2011, č.j.: 43572/ENV/11 o 5 let, tzn. do 26.1.2016.