Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP221
Název záměru: Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II 3 x 250MWe
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovKadaňPrunéřov
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 29.04.2010 11:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČEZ,a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
IČ oznamovatele: 45274649
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Horák Jan RNDr.
Text oznámení záměru: MZP221_oznameni.zip (58747 kB) - 18.06.2008 10:40:15
Informace o oznámení: MZP221_infOznam.pdf (218 kB) - 18.06.2008 10:40:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP221_zjistovaci.pdf (160 kB) - 06.08.2008 09:25:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Horák Jan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP221_dokumentace.zip (65798 kB) - 16.01.2009 15:11:00
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP221_infDokumentace.pdf (186 kB) - 16.01.2009 15:11:01
Text vyhodnocení na Naturu 2000: MZP221_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (1892 kB) - 16.01.2009 15:20:22
Vrácení dokumentace: MZP221_vraceni.pdf (159 kB) - 10.03.2009 16:21:56
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
04.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP221_posudek.zip (7486 kB) - 23.10.2009 15:44:38
Informace o posudku: MZP221_infPosudek.pdf (247 kB) - 23.10.2009 15:44:38
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
19.11.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP221_inf1VP.pdf (149 kB) - 16.11.2009 10:42:40
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP221_zapis1VP.pdf (101 kB) - 23.12.2009 13:15:54
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
07.05.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP221_zaveryStan.zip (491 kB) - 29.04.2010 10:04:43
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: